Monastery Đurđevi Stupovi - Манастир Ђурђеви Ступови


Monastery Đurđevi Stupovi

Đurđevi stupovi (Serbian Cyrillic: Ђурђеви cтупови) (English: The Pillars of Saint George) is a 12th-century Eastern Orthodox monastery located in the vicinity of today's city of Novi Pazar, in the Sandžak region of Serbia. The church was erected by the Grand Prince of Rascia, Stefan Nemanja, back in 1166, on the spot where the Serbian medieval capital of Ras once stood. It is currently undergoing reconstruction and renovation. Đurđevi stupovi have entered a UNESCO list together with the complex of Stari Ras and Sopoćani.


Манастир Ђурђеви Ступови

Манастир Ђурђеви ступови задужбина је Великог Жупана Стефана Немање и налази се на шумовитом брежуљку изнад Новог Пазара. Комплекс чине црква Св.Георгија, трпезарија, манастирски конаци, цистерне са улазном кулом. Манастир је саграђен осамдесетих година 12.века. По спољашњем изгледу храм је једнобродна црква са троделним олтарским простором. У предњем делу цркве налазиле су се две високе куле - стлпа(ступа), што је целој грађевини давало романички изглед.
Фреске које су већим делом оштећене, а делом пренешене у Народни музеј у Београду припадају традицији Комнена и врло су спретно биле уклопљене у архитектуру храма која је посебно била упечатљива по куполи насађеној на елиптичној основи. Након што је на улазну кулу додата апсида са источне стране 1282-1283 улазна кула је претворена у капелу са гробницом Св.Краља Драгутина. Након тога капела је осликана сликама историјске садржине. Манастир је у више наврата обнављан, а у 18.веку дограђена је и нова трпезарија и конаци. Пропадање овог манстира почело је у турским временима и доживело је врхунац између два рата у 20.веку. Археолошка истраживања и рестаураторски радови су предузети између 1960. и 1982.године у склопу радова на комплексу Старог Раса и манстира Сопоћани. Заједно са њима је и овај манастир проглашен делом светске културне баштине 1979.године.