Monastery Jovanja - Манастири Јовања


Monastery Jovanja


Monastery Jovanja, dedicated to the Birth of St. John the Baptist, is located on the hidden plateau in Jovanja forest, 6 km west from Valjevo. ...
According to the folk tradition, the temple was built in the period of the Nemanjic family and it was raised by one of the members from the ruler family...
The monastery was painted with frescoes by Longin Decanac who was the most popular medieval icon painter...


Манастири Јовања


Манастир Јовања, посвећен рођењу Јована Крститеља, налази се на скровитом платоу у Јовањској шуми, 6 км западно од Ваљева...
Према народном предању Храм је саграђен у време Немањића и подигао га је један од чланова владарске куће...
Манастир је иконописао Лонгин Дечанац, најпопуларјини средњовековни фрескописац...