Monastery Koporin - Mанастир Копорин


Monastery Koporin


The founder of the monastery is Koporin ruler Stefan Lazarevic. It was built in 1408 and dedicated to martyr Archdeacon Stefan. The Church is a simple building with a chapel decorated with frescoes and the portrait of Stefan Lazarevic. The monastery was destroyed during the uprising Koča in 1788 and in 1804 the first Serbian uprising. It was an important haven for insurgents against the Turks.


Mанастир КопоринМанастир Копорин је удаљен око 5 km од Велике Плане. Манастирска црква, посвећена светом Стефану, подигнута је за време владавине деспота Стефана Лазаревића (1389–1427), уз чији је портрет сачуван натпис са титулом деспота коју је овај владар стекао после битке код Ангоре 1402. године, на основу чега се сликарство датује у време после те године. Нема података о ктитору, као ни времену подизања храма. Црква је била у рушевном стању до 1880, када је започела обнова. Основа цркве је сажетог уписаног крста који се препознаје у кровној конструкцији. Над укрштеним крововима је кубе саграђено на мало издигнутом коцкастом постољу, осмостраног тамбура са прозорским отворима под слепим аркадама са прислоњеним колонетама. Олтарска апсида је полукружна, неправилног облика, обновљена у XIX веку, када је, као што је то често био случај, дозидана припрата и пробијен лучни отвор на западном зиду. Фреске су делимично очуване, сродне онима које је извела радионица зографа и митрополита Јована у цркви Св. Андреје на Тресци и његовог брата јеромонаха Макарија који је живописао манастир Зрзе код Прилепа, па се претпоставља да су њихови настављачи извели копоринске зидне слике. Од педесетих до деведесетих година ХХ века, са паузама, обављена је конзервација архитектуре и живописа.