Monastery Lesnovo - Манастир Лесново


Monastery Lesnovo

At the end of the thirty’s of 14th century the monastery temple got devastated, and according to Efrem Karanov it was ruined shortly after that. Dushan’s warrior Joan Oliver has rebuilt the Lesnovo’s monastery and now he was its founder. This act was materialized with a script that was placed above the door on the church. This script, together with its continuation that was transferred on the south portal, is representing the short version of the first charter of Lesnovo from the duke Oliver from 1341. According to this charter the monastery of Lesnovo got its own authority with big property which was the main reason why it became a big spiritual and literacy center. Its economic wealth attracted big number of monastic brotherhood that developed rich spiritual and literary life. In 1342 the monastery was connected directly with Mt. Athos. At that time Joan Oliver has given the monastery under jurisdiction of Hilendar monastery.

Манастир Лесново

Манастир Лесново (посвећен светом Архангелу Михајлу и пустињаку Гаврилу Лесновском) се налази код истоименог села, између Кратова и Злетова у Македонији. Подигао га је 1341.године велики војвода Јован Оливер на темељима базилике из доба локалног пустињака Гаврила Лесновског, чија се испосничка пећина налази недалеко. Манастирска црква има облик уписаног крста са једним кубетом,испред кога је неколико година касније додат нартекс са кубетом исте величине. Данас је очуван оригинални живопис, који су радила четворица аутора, чија су имена забележена на фриз у (три имена су опстала, док је четврто избрисано), а међу фрескама се истичу представе самог ктитора Јована Оливера са моделом цркве, Оливерове жене Оливерине, као и краљевског пара Душана (краљ 1331-1346, цар 1346-1355) са жезлом у облику двоструког крста и Јелене, на коме се око Душанове главе налази ореол, иако није канонизован. Сама црква је доста добро очувана и још увек је њен кровни покривач од олова.