Марков манастирМанастир је посвећен Светом Димитрију, а име је добио по српском народном јунаку Краљу Марку. Манастир је изграђен 1345. чему сведоћи и надпис на јужном улазу у манастир. Ктитор цркве је био српски краљ Вукашин а изградња је завршена за време његовог сина Марка, између 1366. - 1372.