Monastery Papraća - Манастир Папраћа


Monastery Papraća


14 km from Sekovici, in the direction of Zvornik is the Papraca Monastery. First written document about this monastery dates back to the 1550, although some evidences point to its existence in the 14th century (serbian king Dragutin). This monastery holds the largest monastic church in Bosnia.


Манастир Папраћа

По предању, Папраћа је задужбина краља Драгутина и његових синова Урошица и Владислава II. Данашња црква је подигнута на темељима старе, почетком XVI века. Налази се код Зворника, на извору реке Спрече. Манастир Папраћа посвећен је Благовестима.