The Monastery Stanjevici - Манастир Стањевићи


The Monastery Stanjevici

The monastery Stanjevici is located above the municipality of Budva. This monastery was a spiritual and political center of bishop Vasilije Petrovic. The beginnings of this monastery are bound to despot Stefan Lazarevic.
Duke despot Djuradj Crnojevic has raised in the place of the present monastery a castle on the hill Djurdjevac,, a military fortification with the church of Sveti Georgije (St. George). After the invasion on Cetinje in 1714 bishop Danilo went to Stanjevici (at that time Venetian territory). After his comeback from Russia from the means he got there he decided to build a church of Sveta Trojica, and the former castle of Crnojevici he renewed and turned into the monastery sleeping quarters.
The monastery was built at the end of XVII century. Bishop Petar I Petroic founded as school in it for education of monks and priests. Some repairs and additional building were done by metropolitan Sava Petrovic who opened there a priest school which Sveti Petar Cetinjski attended.
The first written Canon about Montenegro and the Hills (after the famous Dusan’s Canon) was written and out in effect right here.


Манастир Стањевићи


Храм Свете Тројице. Зачеци овога манастира везани су за име деспота Стефана Лазаревића.
Војвода овога деспота Ђурађ Ђурашев Црнојевић (дјед Ивана Црнојевића), господар Грбља и Светомихољске метохије подигао је на мјесту данашњег манастира дворац а на брду Ђурђевцу војно утврђење са храмом Св.Георгија.
После похаре Цетиња 1714. г. (Нуман паша Ћуприлић), владика Данило прелази у Стањевиће (тадашњу млетачку територију). По повратку из Русије од средстава тамо добијених саградио је цркву Св.Тројице а некадашњи дворац Црнојевића обновио и претворио у манастирски конак 1724. г. Након његовог повратка на Цетиње извјестан број монаха остаје у Стањевићима.
Извјесне поправке и доградњу манастирског комплекса врши митрополит Сава Петровић. Он је ту 1780. г. отворио свештеничку школу коју је похађао Свети Петар Цетињски.
Први писани закон за Црну гору и Брда (после Душановог законика) 1798. г. написан је и озваничен управо овдје. Године 1839. Стањевићи су уступљени Аустрији и од тада почиње процес њиховог руинирања.
Године 1994. године пробијен је колски пут, и започета обнова манастриског комплекса.


( Свети деспот Стефана Лазаревић)