ГОДИШЊА СКУПШТИНА
27. децембар 2015. г.

У недељу 27. децембра 2015.г одржана је редовна годишња парохијска скупштина.На скупштини свештеник, чланови црквеног и грађевинског фонда презентовали су рад у протеклој години, ко и планове за 2016. г.
Изабрани чланови Одбора за 2016 су:
Пресједница Вера Ваткинс
Први подпресједник Жарко Вукашиновић
Други подрпресједник Милица Викс
Секретар Тања Билаковић
Благајник Маја Радовић
Финансијски секретар Марта Меџилтон
Борислав Грба
Мирослав Билбија
Борислав Аврамовић
Милорад Драговић
Никола Вукмановић
Тутор:
Драган Шобо