Прослава 24 годишњице парохије - 24th anniversary of parish