Редовна сједница свештеничког братства за Атланту 3. октобар 2017. г.

"500 година од реформације -
Сушинскаразлика измађу Православња и учења Мартина Лутера"