Дан ћирилице - Атланта
Maj 20, 2017

Поводом празника свете браће Ћирила и Методија равноапостола, у Атланти први пут при централној библиотеци за Гвинет каунти у Лилбурну (мјесту гдје ће се градити наш први српски храм) дана 20. маја по први пут организован је (Дан ћирилице. Наша парохија учествовала је у организацији овог догађаја уз свесрдну помоћ менаџера централне библиотеке г. Јулије Ханджиеве, а обавјештења су била постављена у свим библиотекама наведеног каунтија. Циљ ове манифестације био је упознавање људи са словенском писменошћу, културом, ћириличним писмом те значајем њеног очувања у дијаспори. Мимо наше заједнице, у организацију су биле укључене заједнице Бугара, Руса и Украјинаца.

У културном-умјетничком програму испред бугараске дијаспоре наступали су КУД Роса те млађа плесна група, а испред Српске заједнице чланови дјечије етно групе (Ђурђевак. Сви присутни послије програма има ли су прилику да се послуже посластицама са нашег поднебља. Овај културни догађај био је пропраћен испред бугарске БИТ телевизије.

План је да се и следеће године о празнику свете браће Ћирила и Методија организује ова манифестација са још више учесника и још богатијим програмом.

о .Миладин


Day of the Cyrillic alphabet! - Atlanta
May 20, 2017

This event was in honor of the Feast of St. Cyril and Methodius, the two holy brothers who were Byzantine Christian theologians and Christian missionaries to the Slavic people. The Cyrillic Day was organized for the first time on May 20, 2017, here in Atlanta. It took place in the central library for Gwinnett County in Lilburn (the same city where we are building our Serbian church). Our parish has participated in the organization, with help of the central library manager, Julia Handžieve who made sure that advertising notices were placed in all the libraries in the Gwinnett county. The aim of this "Day of the Cyrillic alphabet" event was to acquaint people with the Slavic culture literacy, Cyrillic script and preservation of our cultural heritage in the Diaspora.

In addition to our Serbian community, Bulgarian, Russian and Ukrainian communities were also involved in the participation of this event. In the cultural-artistic program, representing the Diaspora of Bulgaria, a music group (KUD) Rosa performed, along with a younger dance group, while for the members of the Serbian community, children's folk group "Djurdjevak" performed Serbian songs. All attendees of the program also had a wonderful opportunity to taste some delicacies from our region.

This cultural event was accompanied and recorded by BIT (Bulgarian television). The plan is that next year, at the feast of the St. Cyrill and Methodius, we organize a Cyrillic day event with more participants and even richer program.

Fr. Miladin