Молебан за почетак нове школске године / Prayer for children before the beginning of school year
August 11, 2019

Thank you to all of the parents that brought their kids today for our annual beginning of school prayer.

Хвала свим родитељима који су данас довели своју децу на наш годишњи почетак школске молитве.