Предавање о. Немање о посту као жртва
Fr. Nemanja's lecture about fast as a sacrifice
April 21, 2019