AIOPA (Асоцијација православних арохија - Атланта)
Ове године наша парохија је постала један од оснивача AIOPA, организације која повезује у разним аспктима православне парохије на територији Атланте. Наши представници у органзацији су о. Миладин, Борко Комненовић и Мирјана Брокет. Више информација о AIOPA можете наћи на https://www.atlocb.org/about-the-aiopa


AIOPA (Association of Orthodox Parishes - Atlanta)
This year, our parish became one of the founders of AIOPA, an organization that connects Orthodox parishes of Metro- Atlanta in various aspects. Our representatives in the organization are Fr. Miladin, Borko Komnenović and Mirjana Brockett. You can find more information about AIOPA at https://www.atlocb.org/about-the-aiopa