Богојављење | Epiphany - January 19, 2022

Богојављење (Пливање за часни крст) 19. јануар
После богослужења у цркви и Великог освећења воде које се врши само једанпут годишње, сви присутни су се упутили ка језеру у Fort Yargo State Park где се по четврти пут организовало (Пливање за часни крст. Најхрабрији да запливају у хладној води били су: Антонија Пејић, Борислав Боки Братић и Митар Јовановић који је први допливао и узео часни крст.

Epiphany/Theophany (Swimming for the Holy Cross), January 19
After the Liturgy service at the church and the Great Consecration of the holly water (performed only once a year), all those present headed to the lake at Fort Yargo State Park. Here, for the fourth time, the "Swimming for the Holy Cross" took place. The bravest to swim in the cold water were: Antonija Pejić, Borislav Boki Bratić and Mitar Jovanović, who was the first to swim and take the honorable cross.