КЊИЖЕВНА РАДИОНИЦА: КАРАВАН СРЕЋЕ 3. децебар 2022

Дивно дружење са госпођом Горданом Лаковић из Торонта која је водила ову радионицу. Караван среће намењен је малишанима од 4-12 година. Улаз је бесплатан и сва су деца добродошла да се заједно са својим родитељима и бакама и декама придруже и учествују. Радионица траје 45 минута и за то време деца се забављају и уче разне ствари кроз интерактивну игру. Чита се поезија и кратке приче, које су пропраћене и видео презентацијама а слушају се и дечије песме. Госпођа Лаковић је ангажована на многим културним пољима у Северној Америци и члан је најзначајнијих српских културних удружења у дијаспори и матици. За више информација о њеном делу, посетите сајт https://gordanalakovic.com

Literary Workshop: The Happiness Caravan, December 3

We had a wonderful meeting with Mrs. Gordana Laković from Toronto, who led a workshop entitled "The Happiness Caravan". Intended for children aged 4-12, admission was free for a 45-minute workshop, where children were encouraged to participate along with their parents and grandparents. Children had fun learning through various interactive games. Poetry and short stories were read, accompanied by video presentations and children?s songs. Mrs. Laković is engaged in many cultural fields in North America and is a member of Serbian cultural associations in the diaspora and motherland. For more information about her work, visit https://gordanalakovic.com