Српски Фестивал, 1-2 октобар 2022

Величанствен догађај у организацији наше цркве, који из године у годину привлачи све већи број људи.

Serbian Festival, October 1-2

A magnificent event organized by our church. We are attracting an increasing number of people from all around metro Atlanta every year.