Тројка из блока! Срби за Србе! 23. октобар 2022.

Спортски догађај хуманитарног карактера, гдје се сав прикупљени новац, поклања вишечланим српским породицама на Косову и Метохији и широм Балкана. Наша парохија је поред Њујорка и Вашингтона оснивач ове хуманитрне манифестације у САД. Сада се игра у 11 градова широм Америке, a у неколико задњих година ова организација на овом континенту је прикупила и поделила преко 2 000 000 евра, а укупно од 2006. г. када је ова хуманитарна организација основана у Београду, прикупљено је и подељено скоро 10 000 000 евра. За породице купују се пољопривредне машине, сточни фонд, зидају се куће, намештај... како би се тој нашој деци побољшао квалитет живота. Уз помоћ наше и других српских православних парохија у Америци које су се прикључиле овом дивном пројекту, до сада смо помогли око 3000 српских породица.

Three from the block! Serbs for Serbs! October 23

A sporting event of a humanitarian nature, where all money collected is donated to Serbian families with children in Kosovo, Metohija and throughout the Balkans. Our parish, along with parishes in New York and Washington started the event in the USA and it now takes place in 11 cities across America. In the last few years the North American parishes have collected and distributed over 2,000,000 euros. Since 2006, when this humanitarian organization was originally founded in Belgrade, almost 10,000,000 euros have been collected and distributed. Agricultural machinery, livestock, houses, and furniture have been provided for families to improve the quality of life for Serbian children. With the help of our and other Serbian Orthodox parishes in America that have joined this wonderful project, around 3,000 Serbian families have been helped so far.