Saints Peter and Paul Serbian Orthodox Church

The Circle of Serbian Sisters - Коло Српских Сестара

 

ODBOR KOLA SRPSKIH SESTARA ZA 2021. GOD.
BOARD OF THE CIRCLE OF SERBIAN SISTERS 2021

 

Godisnja skupstina Kola je odrzana 9. februara 2020. i izabran je odbor u sastavu:

Predsednica Kola: Gordana Lozo
Podpredsednica: Radenka Dragic
Podpredsednica: Pera Surla

Blagajnik: Ljilja Bratic

Sekretar: Danijela Culum

Saradnice sa Crkvenim Odborom:
Maja Radovic
Radenka Dragic

Nadzorni Odbor:
Jelka Stanjevic
Maja Radovic
Sloboda Lukic

Godisnja clanarina Kola iznosi: $25.00

Odbor koji je bio izabran 2020. ostaje i za 2021.Click the button above for a tax deductible donation to St. Peter & Paul Serbian Orthodox Church. In 1993 St. Peter & Paul Serbian Orthodox Church received tax exempt status, 501C(3), from the Internal Revenue Service.as a non-profit 501(c)(3) organization.